ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดรูปที่ดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:51 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม"

                   วันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา  08.00 - 16.30  น.  ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสำนัก งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ในเรื่องความรู้ความเข้าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื่นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนนำเสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจการจัดรูปที่ดิน และระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

Ее волосы отливали медью, губы алели, как вишни, глаза сверкали.

Ну, если моя личная жизнь так тебя занимает, "Финансовый менеджмент в коммерч. банке..." предоставляю тебе и эти самые обязанности, прервал мысли наставника Римо.

Наши мысли обратились к будущему.

Чем больше времени пройдет, пока я смогу действовать, тем сложнее все может стать при обычном порядке наблюдения за человеком.

Я должен полагаться только на свою восприимчивость, скорость, а также на наши совместные силы и разум.

Он недоумевал, зачем его начальнику потребовался американский актер, необходимость в котором давно отпала, поскольку Юма была уже захвачена.

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2013 เวลา 03:47 น.
 

 

 

 

canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati