ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประวัติสำนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 11:22 น.

 

 

ประวัติของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

 

              สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเกิดขึ้นจากการรวม 2 กรมเข้าด้วยกัน คือ ๑. กรมโยธาธิการ ๒.กรมการผังเมือง โดยมีการรวมกรมกันเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:40 น.
 

 

 

 

canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati