ฝ่ายบริหารงานทั่วไประบบข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกรมฯ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลกรมฯ, แบบแปลนก่อสร้าง, โครงการกรมฯ, ระบบเผยแพร่ความรู้ต่างๆ, กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง, และลิงค์ด่วนต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 

 

 

 


  
  

 license by www.dpt.go.th

canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati